Hallinto

Yhdistystä johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme, mutta enintään viisi jäsentä ja jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, jonka hallitus hyväksyy. Vuosikokous pidetään maaliskuussa ja siinä käsitellään sääntöjen edellyttämät asiat. Vuosikokous valitsee myös hallituksen vuodeksi kerrallaan.

Aimo Asikainen
puheenjohtaja

aimo.asikainen@jyvaskyla.fi


Tuija Lahti
varapuheenjohtaja

tuija.lahti@hotmail.com


Kari LahtiKari Lahti
jäsen
040 840 4921
kari.k.lahti@elisanet.fi


Ari Kivinen
jäsenari_kivinen

ari.kivinen@jklkl.fi


Juha Konttinenjuha_konttinen
jäsen

juha.konttinen@jklkl.fi


Erkki Savolainen
jäsen

erkki.savolainen@mobiili.net


Jouko Meriläinen
jäsen

aky.marilainen@elisanet.fi